logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
แรงงานขอไม่นับวันลาหยุดหากน้ำท่วมบ้าน

แรงงานขอไม่นับวันลาหยุดหากน้ำท่วมบ้าน

19 กันยายน 2555

กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง อย่านับวันลาหยุด หากลูกจ้างถูกน้ำท่วมบ้าน

กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง อย่านับวันลาหยุด หากลูกจ้างถูกน้ำท่วมบ้าน

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคเหนือ รวมถึงภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระยะนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง กรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างถูกน้ำท่วมเป็นเหตุให้เดินทางไปทำงานไม่ได้หรือมาทำงานสาย ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิด 

นอกจากนี้ ยังขอให้สถานประกอบการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยเพื่อความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ ตลอดจนตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องจักรไม่ให้เกิดอันตราย

ขณะเดียวกัน ขอให้จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายตามความเหมาะสม และให้เครือข่ายด้านแรงงาน อาสาสมัครแรงงานติดตามข้อมูลข่าวสารลูกจ้างผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อแจ้งข้อมูลให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบและประสานความช่วยเหลือต่อไป

นายเผดิมชัย กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการและลูกจ้างอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปให้การช่วยเหลือ หากลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ทันที