ผลโอเน็ตชั้นป.6ต่ำเกณฑ์ทุกวิชา

วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 11:49 น.
สพฐ.วิเคราะห์โอเน็ต ป.6 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในทุกวิชา ภาษาอังกฤษแชมป์ตก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วิเคราะห์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้น ป.6 ที่เข้าสอบประมาณ 2.8 หมื่นคน พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาระดับอยู่ที่ 49.36 คะแนน มีโรงเรียนที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว 16,294 โรง และโรงเรียนที่อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 11,995 โรง

ทั้งนี้ แยกเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษมีโรงเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 18,681 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 9,609 โรง ขณะที่ค่าเฉลี่ยวิชานี้อยู่ที่ 38.37 คะแนน

ขณะที่วิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50.04 คะแนน มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 16,290 โรง และโรงเรียนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน 1.2 หมื่นโรง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 52.22 คะแนน มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 16,432 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 11,858 โรง วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 52.40 คะแนน มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 15,448 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 12,842 โรง

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 40.82 คะแนน มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 17,076 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 11,214 โรง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเฉลี่ย 58.87 คะแนน มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 14,780 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 13,509 โรง วิชาศิลปะ ค่าเฉลี่ย 46.75 คะแนน มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 16,169 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 12,120 โรง และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 55.38 คะแนน มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 15,478 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 12,811 โรง