ม.พะเยาเข้มจัดระเบียบสถานบันเทิงหน้าสถาบัน

วันที่ 15 ก.ย. 2555 เวลา 10:56 น.
ม.พะเยาเข้มจัดระเบียบสถานบันเทิงหน้าสถาบัน
ม.พะเยา จัดระเบียบร้านค้าหน้าสถาบัน ย้ำสร้างความตระหนักสถานบันเทิงไม่มีผลกระทบนิสิต

วันที่15 กันยายน 2555 ศ.ดร.พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา(มพ.) กล่าวว่า ทางสถาบันได้ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ปัจจุบันมีนิสิตอาศัยในหอพักเอกชนมากกว่า 10,000  คน ซึ่งปัญหาร้านเหล้าใกล้มหาวิทยาลัยและหอพักเป็นปัญหาหนึ่งที่ควรป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง ทางมหาวิทยาลัยโดยมีนโยบายการออกตรวจสถานบันเทิงต่าง ๆ โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ซึ่งได้รับร่วมมือจากกองร้อยอส.เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) สรรพสามิต และสื่อมวลชน  เข้าร่วมตรวจร้านค้า สถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยเพื่อสนองนโยบายในการจัดระเบียบสังคมและป้องกันปัญหายาเสพติด และร่วมกันป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ อุบัติเหตุและอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น

 ด้าน ผศ.สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ม.พะเยา กล่าวว่า จากการเข้าตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ มีการร่วมตรวจการแก้ไขปัญหาร้านค้าสถานบันเทิง ร่วมกับทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  23.00 น. เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสอดส่องดูแลและมีการออกตรวจทุกสัปดาห์ ซึ่งจากการลงตรวจพบว่า มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนอายุ   20 ปี และมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจเตือนและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จากเจ้าของสถานประกอบการด้วย