ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพชาวกรุงเก่า

วันที่ 14 ก.ย. 2555 เวลา 14:39 น.
ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุดผู้ประสบภัยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่วัดบันไดช้างและวัดสามกอ ในเขตอ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบางบาล  เขตอ.บางบาล โดยนำถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎร จำนวน 2,000 ชุด    ทั้งนี้สำหรับอ.เสนา มีชุมชนติดแม่น้ำน้อยถูกน้ำท่วมและได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว  8 ตำบล 51 หมู่บ้าน ประชาชนเดือนร้อน 3,259 หลัง  มีวัด 2 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ถูกน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรไม่เสียหายมากนัก คงเหลือเพียงข้าวนาปรังจำนวน 200 ไร่ที่รอการเกษตรเกี่ยวในต้นสัปดาห์หน้า นายเรวัต  อัมพวานนท์ นายอำเภอเสนา  กล่าวว่า น้ำท่วมตลาดบ้านแพน เฉพาะในซอยที่ติดแม่น้ำน้อย เพราะฝนตกหนักและมีน้ำจากแม่น้ำน้อยไหล ซึมเข้ามาตามท่อระบายน้ำซึ่งยังมีระดับไม่สูงเท่าใดนัก โดยทางอำเภอร่วมกันเทศบาลเมืองเสนาได้จัดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเป็นเส้นทางเดินในตลาดและมีการเสริมแนวกระสอบทรายในจุดเสี่ยง พร้อมทั้งนี้ได้มีการปิดทางน้ำไหลเข้าตลอดทั้งเร่งสูงน้ำออก เชื่อว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว