กยศ.ปรับค่าครองชีพให้ปวช.

วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 15:39 น.
กยศ.ปรับค่าครองชีพให้ปวช.
กยศ. ปรับค่าครองชีพระดับ ปวช. ขึ้นเท่ากับปวส. เป็นพิเศษ พร้อมเร่งดันกฎหมายควบ กยศ.-กรอ.ให้ทันปี56

นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า สำหรับปีการศึกษา2555 ถือเป็นปีแรกที่ กยศ. ได้ปรับเพิ่มค่าครองชีพให้กับผู้เรียนในระดับปวช.ให้เท่ากับระดับปวส.และปริญญาตรี ตามนโยบายที่ต้องการสนับสนุนผู้เรียนในสายอาชีพ เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการมากและยังขาดแคลน

นายธาดา กล่าวว่า ขณะนี้กำลังยกร่างกฎหมาย เพื่อควบรวม โครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกยศ. ให้การกู้ยืมเป็นระบบเดียวกันแม้จะมีภารกิจต่างกัน โดย กรอ.เน้นสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เรียนต่อในหลักสูตรที่เป็นความต้องการหลัก ส่วน กยศ.เน้นช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์

"ในทางปฏิบัติ  ซึ่งขณะนี้ กยศ. ได้ดำเนินการปรับระบบเรียบร้อยแล้ว แล้วเหลือเพียงออกกฎหมายมารองรับเท่านั้น คาดว่า จะยกร่างกฎหมายแล้วเสร็จทันปีการศึกษา 2556" นายธาดากล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของ กยศ. ในปีการศึกษา 2555 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กู้ยืมกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท ให้นักเรียนนักศึกษากว่า 8.6 แสนราย โดยเป็นระดับปริญญาตรีมากที่สุดในสัดส่วน 60%

ขณะที่ กรอ. ให้กู้ยืมใน 1,005 สาขาวิชา มีสถานศึกษาเข้าร่วม 772 แห่ง โดยระดับปริญญาตรี มีผู้ขอกู้ยืมมากที่สุด 5 สาขา ได้แก่ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ พยาบาลศาสตร์ และธุรกิจการบิน ส่วน 5 อันดับ ปวส. ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และไฟฟ้ากำลัง

อย่างไรก็ดี สำหรับการติดตามหนี้ มีผู้กู้ยืมเรียนติดต่อขอชำระเงินคืนแล้วทั้งสิ้น 2.03 ล้านคน คิดเป็น 77% ของผู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ ทำให้กองทุนฯได้รับเงินคืนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อหมุนเวียนให้นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไป