ม.เกษตรฯจัดเสวนาเสนอรัฐรื้อทีโออาร์น้ำใหม่

  • วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 21:13 น.

วิศวะฯเกษตรแนะกบอ.จัดประมูลแผนน้ำใหม่ยังทัน ชี้เดินหน้าต่อมีสิทธิ์ถูกฟ้องสูง

นายสุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดงานเสวนาเรื่อง หลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ในวันพุธที่ 29 ส.ค.นี้ ที่ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้จะเสนอให้รัฐบาลกลับมาทบทวนนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง โดยให้เริ่มต้นจากการศึกษาสภาพควาเหมาะสม (Feasibility Study) ก่อน เพื่อให้มีกรอบชัดเจนในเริ่มต้นโครงการต่าง ๆ ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไร และต้องการแก้ปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งในวงการวิศวกรส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่า หากจะกลับไปเริ่มต้น และวางกรอบระยะเวลาใหม่นั้น สามารถทำได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการทำสัญญากับกิจการร่วมค้าใด และยังไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรไป นอกจากนี้ ยังใช้เวลาไม่มาก จึงสามารถกลับมาทบทวนได้ทัน

“ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าหากรัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป จะต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อครหามากขึ้นเรื่อย ๆ ถึงความพร้อม และการข้ามขั้นตอนด้านการศึกษาความเหมาะสม หรือการจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ซึ่งเวลานี้ หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามถึงการล็อกสเป๊กในโครงการขนาดใหญ่อีกด้วย เราจึงอยากให้รัฐบาลและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กลับมาตั้งหลักใหม่ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อน หรือการจัดหาพื้นที่ทางน้ำหลาก เป็นต้น เพื่อให้เม็ดเงินที่ลงไปกว่า 3.4 แสนล้านบาท ถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด และไม่เกิดการฟ้องร้อง ทั้งในเรื่องสิทธิชุมชน และเรื่องสิ่งแวดล้อม ตามมาทีหลัง”นายสุวัฒนากล่าว

ข่าวอื่นๆ