ม.คริสเตียนปัดไล่นักศึกษาติดเอดส์

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 19:43 น.
ม.คริสเตียนติงกสม.ให้ข่าวนักศึกษาติดเอดส์ ยันไม่ได้ไล่ออกแค่เปลี่ยนสาขาวิชาขู่ฟ้องทำเสียชื่อสถาบัน

ผศ.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวว่ายังไม่ได้ไล่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลออกหลังพบผลตรวจเลือดติดเชื้อเอดส์ จำนวน3คนที่เข้าร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( กสม.) แต่ขอให้ย้ายไปศึกษาในสาขาอื่นแทน เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นผลดีทั้งกับตัวนักศึกษาเองที่จะได้ดูแลตัวเอง ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโรคอื่นๆเพิ่ม เนื่องจากในโรงพยาบาลจะมีผู้ป่วยหรือเชื้อโรคต่าง ๆมาก และยังเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ที่จะมารับบริการด้วย

ส่วนที่ กสม.ระบุว่าการบังคับตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการขัดกับหลักการเคารพสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี เห็นด้วยว่าทุกคนมีสิทธิ แต่สิทธิที่ว่าจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้ชี้แจง กสม.แล้ว และคงไม่จำเป็นเป็นชี้แจงอีก

นอกจากนี้ยังเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่น่าจะนำเรื่องนี้มาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน เพราะจะทำให้นักศึกษาเสียชื่อ แทนที่จะช่วยกันรักษา และดูแลเด็กกลุ่มนี้ อีกทั้งยังทำให้สถาบันเสียชื่อด้วย ดังนั้นอาจจะฟ้องได้ สำหรับนักศึกษา 2 คน ได้ตกลงที่จะย้ายไปเรียนสาขาอื่นแล้ว ที่เหลือ 1 คนที่ยังไม่มาเรียน แต่จ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว ดังนั้น ฝากว่าถ้านักศึกษาจะมาเรียนในสาขาอื่นทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีหรือถ้าจะไม่เรียนก็มารับเงินค่าเล่าเรียนคืนได้