ทอป.เลื่อนสอบแอดมิชชั่น-เปิดเทอมปี57

วันที่ 26 ส.ค. 2555 เวลา 21:26 น.
ทปอ.มีมติเลื่อนสอบแอดมิชชั่นกลาง-เปิดเทอมปีการศึกษา 57 มหาวิทยาลัยเป็นช่วง ส.ค.-ก.ย. รับเออีซี

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.มีมติเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ปีการศึกษา 2557 และเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจำนวน 27 แห่งออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

ทั้งนี้การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จะเลื่อนไปสอบเป็นวันที่ 25-26 ม.ค.2557 การสอบวัดความถนัดทั่วไป (แกท) และการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1 จะเลื่อนไปเป็นต้นเดือน มี.ค. ขณะที่การสอบครั้งที่ 2 เลื่อนไปเป็นต้นเดือน พ.ค. และประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย.

ขณะที่ช่วงเวลาจำหน่ายระเบียบการคัดเลือก รับสมัคร และตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก จะมีขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย. และประกาศผลการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาช่วงต้นเดือน ก.ค. และเปิดภาคเรียนใหม่ระหว่างช่วงกลางเดือน ส.ค.-ก.ย.