เกษตรฯเปิดแอพฯฝนหลวง

วันที่ 26 ส.ค. 2555 เวลา 20:00 น.
เกษตรฯเปิดแอพฯฝนหลวง
เกษตรฯ เปิดแอพฯ “ฝนหลวง” บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รายงานสภาพอากาศ-ปฎิบัติการฝนหลวง-พื้นที่ฝนตก

น.ส.สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร พัฒนาระบบสารสนเทศฝนหลวงบนคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส (Tablet) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน โดยในชื่อแอพพลิเคชั่นว่า “ฝนหลวง”  หรือ “Fonluang”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูลในพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจฝนหลวง ในฐานะ “พระบิดาฝนหลวง” อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารเผยแพร่หน่วยงาน จากผู้ปฏิบัติงานสู่ประชาชนโดยตรง         

สำหรับแอพพลิเคชั่นฝนหลวงนั้นจะมีการแสดงรายละเอียด 4 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพอากาศประจำวันทั่วประเทศ อุณหภูมิ ลักษณะอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และทิศทางลม โดยมีการอัพเดทข้อมูลทุก 4 ชั่วโมง  ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลพื้นที่ฝนตกประจำวันทั่วประเทศ แสดงรายชื่อสถานีที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมใน 1 ชม. ความเข้มแสง ความกดอากาศ และข้อมูลผลเรดาร์ โดยมีการอัพเดทข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง  ส่วนที่ 3 ปฏิบัติการฝนหลวง แสดงข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงรายวัน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่การทำฝนหลวง พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการฝนหลวง โดยจะแสดงผลเป็นรูปภาพกราฟฟิกสวยงาม และ ส่วนที่ 4 ข้อมูลทางวิชาการฝนหลวง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจฝนหลวง ประวัติความเป็นมา พระราชกรณียกิจ ตำราฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง วีดิทัศน์การทำฝนหลวง ศัพท์ฝนหลวงและการบินเกษตร                    

น.ส.สุพัตรา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โปรแกรมนี้ถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนางานด้าน IT ของกระทรวงไปสู่ประชาชน สำหรับแอพพลิเคชั่นฝนหลวงนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งในระบบปฏิบัติการของ Apple และ Android  ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.moac.go.th