เด่นจันทร์แต่งชุดบัณฑิตหญิงซ้อมรับปริญญา

วันที่ 25 ส.ค. 2555 เวลา 19:21 น.
เด่นจันทร์แต่งชุดบัณฑิตหญิงซ้อมรับปริญญา
น้องเด่นจันทร์ สาวประเภทสอง  แต่งชุดบัณฑิตหญิง ร่วมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ธรรมศาสตร์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้เสรีภาพ

บรรยากาศการซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาของเหล่าบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายบารมี พานิช หรือเด่นจันทร์ นิสิตคณะวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาการจัดการทางสังคม ที่ได้รับการอนุญาตให้จากทางมหาวิทยาลัยให้สามารถแต่งการด้วยชุดนิสิตหญิงและชุดครุยหญิง สร้างความยินดีกับเด่นจันทร์อย่างมาก พร้อมกล่าวว่า ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิเสรีภาพในการแต่งกาย ทำให้วันนี้รู้สึกภูมิใจในตนเอง และความเป็นตัวตนของตนเอง ทำให้เชื่อว่ามหาวิทยาลัยแห่งมีสิทธิเสรีภาพทุกตารางนิ้วอย่างแท้จริง การเดินเรื่องขอแต่งกายหญิงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นเป็นสิ่งที่ตนใฝ่ฝันมาตลอด และปฏิบัติตามกรอบของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการขออนุญาต ที่ต้องมีใบรับรองแพทย์มา ยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีความรู้สึกไปตามเพศภาพ และอนุญาตเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ยืนยันว่าการขออนุญาตของตนเองไม่ใช่รายแรกของมหาวิทยาลัย มีอดีตรุ่นพี่เคยปฏิบัติมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุน ส่วนผู้ที่คัดค้านขอโทษด้วยที่อาจทำอะไรไม่ถูกใจ จากนั้นตนก็จะปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่ดี

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การประชุม ทปอ.ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่มหาวิทยาลัยบูรพานั้น มีหลายวาระ และวาระเรื่องกรณีการขออนุญาตแต่งกายในการรับพระราชทานปริญญาบัตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง หลังจากมีกระแสข่าวการอนุญาตให้ชายแต่งกายเป็นหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้นั้น จะทำให้มีหลายสถาบันนำไปเป็นแบบอย่างหรือไม่ ก็คงเป็นสิทธิของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระเบียบและหลักการที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม