มอ.ผุดระบบตรวจป้ายรถซุกบึ้ม

วันที่ 22 ส.ค. 2555 เวลา 18:02 น.
มอ.หาดใหญ่คิดค้นนระบบตรวจป้ายทะเบียนรถยนต์สกัดบึ้มทดลองในมหาวิทยาลัยแล้วใช้งานจริง

นายนิคม สุวรรณวร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้คิดค้นระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ สามารถนำไปใช้ตรวจสอบยานพาหนะแปลกปลอมที่สุ่มเสี่ยงต่อการนำมาก่อเหตุด้านความปลอดภัย ปัจจุบันได้ทดลองติดตั้งและปฎิบัติงานจริงในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำภาพจากกล้องมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งลดขั้นตอนในการตรวจสอบรถต้องสงสัยได้เป็นอย่างดี ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้แก่หน่วยงาน

ระบบที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นี้จะเน้นการติดตั้งในหน่วยงานระดับกลางและขนาดเล็ก เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า และพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีรถเข้าออกในแต่ละวันจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบยานพาหนะที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและตรวจค้นรถเป้าหมายต้องสงสัยซึ่งปัจจุบันฝ่ายความมั่นคงมีการแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบฯที่คิดค้นลงทุนแค่ประมาณ 300,000 บาท หน่วยงาน หรือองค์กรใดมีความสนใจและต้องการนำระบบดังกล่าวไปใช้สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยองค์กรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 074-287111และ 074-287399

บทความแนะนำ