นายกฯประกาศนโยบายต้านคอรัปชั่น

วันที่ 18 ส.ค. 2555 เวลา 12:33 น.
นายกฯประกาศนโยบายต้านคอรัปชั่น
นายกรัฐมนตรี เดินหน้าประกาศนโยบายต่อต้านคอรัปชั่น เปิด 3 ช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส

น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการประเทศไทยก้าวไกล ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเปิด 3 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตทั่วประเทศ สายด่วน 1206 และสื่ออนไลน์ www.stopcorruption.co.th เพื่อรับข้อมูลจากประชาชน โดยข้อมูลทั้งหมดที่ประชาชนร้องเรียนจะส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้แต่ละทีมงานตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลต้องการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านธุรกิจ ทั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ในด้านการตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก สร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ควบคู่กับการสร้างค่านิยมบนพื้นฐานความถูกต้อง โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นการลงโทษผู้กระทำผิด และสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประกอบกับที่ผ่านมารัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และความประพฤติมิชอบในภาครัฐให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของประเทศ

ทั้งนี้ ภายหลังเปิดงาน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมแปรตัวอักษรบนลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ดเป็นคำว่า สต๊อปคอร์รัปชั่น หรือหยุดคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แทนความร่วมมือของทุกภาคส่วน จากนั้นได้เขียนคำปฏิญาณลงบนกำแพงสีขาว เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น