จุฬาราชมนตรีให้ 19 ส.ค.เป็นวันอีฎิ้ลฟิตริ

วันที่ 17 ส.ค. 2555 เวลา 21:03 น.
จุฬาราชมนตรี ประกาศไม่เห็นดวงจันทร์ให้ 19 ส.ค.เป็นวันอีฎิ้ลฟิตริ

จากกรณีที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันเซาวาล หรือ วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1433 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น นายอรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศว่า จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศผลการดูดวงจันทร์แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้พบเห็นในวันและเวลาดังกล่าว จึงขอประกาศให้วันที่ 1 เซาวาล หรือ วันอีฎิ้ลฟิตริ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 จึงขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ได้ประกอบศาสนกิจตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ลงนามโดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี