กระทรวงเกษตรฯฟื้นพันธุ์ทุเรียนนนท์

วันที่ 15 ส.ค. 2555 เวลา 11:39 น.
กระทรวงเกษตรฯ สนองพระราชดำริพระเทพฯ ฟื้นฟูพันธุ์ทุเรียนนนท์         

นายธีระ วงศ์สมุทร  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา   โดยเฉพาะในเรื่องพันธุกรรมพืชสกุลต่างๆ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร เช่น พันธุ์ทุเรียนนนท์ ซึ่งพบว่ามีพื้นที่ปลูกทุเรียนได้รับความเสียหายจำนวน 2,898 ไร่ จำนวนเกษตรกร 913 ราย จากพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมด 2,941ไร่ ดังนั้น เพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เร่งรัดดำเนินการเข้าไปเก็บกู้ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมและพันธุ์โบราณหายากในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2554

“จากผลการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรที่ได้เข้าไปเก็บกู้ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมและพันธุ์โบราณหายากในพื้นที่ตำบลบางศรีทอง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมาทำการเก็บกู้มาได้รวม 16 พันธุ์ ได้แก่  พันธุ์สาวน้อย พันธุ์กบตาเฒ่า พันธุ์ทองย้อยฉัตร พันธุ์กระดุมเขียว พันธุ์กบก้านเหลือง พันธุ์แดงรัศมี พันธุ์กบหัวสิงห์ พันธุ์ลวงหางสิงห์ พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง พันธุ์กบพวง พันธุ์กบสีนวล พันธุ์กบจำปา พันธุ์กบตาเหมย พันธุ์กำปั่นเจ้ากรม พันธุ์เจ้าเงาะ และ พันธุ์กระดุมสีนาค ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้นำมาขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบยอดพันธุ์ที่เก็บกู้ได้ลงบนต้นตอที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” นายธีระ  กล่าว

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า  กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันจัดทำโครงการกู้วิกฤตสวนไม้ผลพันธุ์ดีเฉพาะท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย โดยมีกิจกรรมหลักที่กรมวิชาการเกษตรเข้าไปดำเนินการ คือ  การขยายพันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมของนนทบุรี มากกว่า 50 สายพันธุ์ โดยการเสียบยอดบนต้นตอทุเรียน จำนวน 25,000 ต้น เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งต้นพันธุ์ดังกล่าวจะทดแทนพื้นที่ปลูกได้ประมาณ 1,000 ไร่  โดยความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวนั้น ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมแล้วจำนวน 14,031 ต้น และได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา  จำนวน 5 พันธุ์ คือ พันธุ์นกหยิบ พันธุ์กบทองคำ พันธุ์กบสีนาค พันธุ์ลวงทอง และพันธุ์ทูลถวาย รวมทั้งยังได้ถวายทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมเพื่อปลูกในพระตำหนักสวนปทุม จำนวน 52 พันธุ์ รวม 109 ต้น  โดยมีเกษตรกรเข้ารับพระราชทานต้นพันธุ์ทุเรียนดั้งเดิม จำนวนทั้งสิ้น 300 ราย จากจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานีบางส่วน ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย และอำเภอไทรน้อย และ อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี

สำหรับต้นพันธุ์จำนวนที่เหลือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะผลิตให้ครบตามจำนวน 25,000 ต้นภายในปี 2555 และมีแผนที่จะส่งมอบต้นพันธุ์กลับคืนแก่ชาวสวนเมืองนนท์ รวมถึงชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้วย ณ  พระตำหนักสวนปทุม เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์ ที่นอกจากจะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีแล้ว   ยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนนทบุรีด้วย