คนแม่เมาะนัดฟ้องศาลปค.15ส.ค.

วันที่ 13 ส.ค. 2555 เวลา 10:46 น.
คนแม่เมาะนัดฟ้องศาลปค.15ส.ค.
ชาวบ้านแม่เมาะนัดรวมตัว 15ส.ค.ยื่นฟ้องกกพ.-ผู้ว่าฯลำปางต่อศาลปกครองจ่ายเงินกองทุนผิดเจตนารมย์

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านโรคร้อน แจ้งว่า ในวันที่ 15 ส.ค.55 ที่จะถึงนี้ชาวบ้านแม่เมาะ จ.ลำปาง ประมาณ 60 คน จะร่วมกับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เดินทางมายื่นฟ้อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ต่อศาลปกครองกลางในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง เนื่องจากกระทำการโดยผิดกฎหมาย เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากอนุมัติให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผิดไปจากเจตนารมณ์และขั้นตอนของกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550          ในวันเดียวกันศาลปกครองมีหมายแจ้งให้สมาคมฯทราบว่า เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางจะอ่านคำพิพากษา คดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวกรวม 51 คน ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ 11 หน่วยงาน (เมื่อ ธ.ค.2551) ให้เพิกถอนป่าพรุแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 18 แปลง โดยมี บริษัทประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (บริษัทสหวิริยา) เป็นผู้ร้องสอดด้วย