พสกนิกรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระราชินี

วันที่ 12 ส.ค. 2555 เวลา 20:26 น.
พสกนิกรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระราชินี
นายกฯเป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ท้องสนามหลวง พสกนิกรร่วมจำนวนมาก

เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 12 ส.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้นายกฯได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถความว่า

"ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ และในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้

ปีพุทธศักราช 2555 นี้ นับเป็นปีมหามงคล ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้า และปวงชนชาวไทย จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระมหามงคลนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยประจักษ์แจ้งว่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีความเอื้ออาทรห่วงใยราษฎร และทรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อขจัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ยากของอาณาประชาราษฎร์ด้วยพระราชหฤทัย หวังให้ทวยราษฎร์มีการกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความร่มเย็นเป็นสุข

พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวง ล้วนเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การศาสนา เกษตรกรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นมรดกอันล้ำค่าของสังคมไทย การสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวพระราชดำริทุกโครงการล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ ทรงแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และมุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยให้ทวยราษฎร์มีความรู้ มีอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่อาศัย มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และมีชีวิตที่ผาสุกร่มเย็น โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพ นอกจากจะส่งเสริมอาชีพของราษฎร และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว ยังได้รับความนิยมจากต่างประเทศ พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์และแซ่ซ้องสดุดีไปทั่วสากล

ณ มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพสกนิกรทั้งหลายที่ชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ และสถานที่ประกอบพิธีในส่วนภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งในต่างประเทศทั่วโลก กล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยพร้อมเพรียงกันดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระราชประสงค์จำนงใด ขอจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงชนชาวไทยตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

จากนั้นนายกฯได้นำพสกนิกรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา