วันแม่ปี55ปล่อยนักโทษ3หมื่นคน

วันที่ 12 ส.ค. 2555 เวลา 13:26 น.
วันแม่ปี55ปล่อยนักโทษ3หมื่นคน
อธิบดีคุกผยราชินีพระราชทานอภัยโทษนักโทษ3หมื่นคนทั่วประเทศวันเฉลิมพระชนมมายุ80พรรษา

 

พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย

พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานอภัยโทษ นักโทษที่ต้องขังในเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศ          ในวาระนี้ มีนักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ รวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 คน แบ่งเป็นนักโทษ 2 ประเภท กล่าวคือ ประเภทแรก คือเข้าเงื่อนไข ก็สามารถปล่อยตัวเลย เช่น ต้องโทษไม่เกิน 1 ปี หรือต้องโทษจำขังอยู่ก็ได้รับการปล่อยตัวเลย และอีกประเภทหนึ่งคือ นักโทษที่ต้องโทษอยู่แล้วนานมากกว่า 1 ปี จะได้รับการลดโทษปล่อย ซึ่งประเภทนี้จะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปล่อยตัวออกมา          สำหรับขั้นตอนต่อไปต้องรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะน่าจะประกาศลงในวันนี้หรือพรุ่งนี้เป็นอย่างช้า