ลุ้นนับคะแนนเลือก ก.ต. 3 ชั้นศาล พรุ่งนี้

วันที่ 17 มี.ค. 2553 เวลา 16:08 น.
ผู้พิพากษาใช้สิทธิคึกคัก รอลุ้นผลนับคะแนนเลือก ก.ต. 3 ชั้นศาล พรุ่งนี้  (18 มี.ค.)

วันนี้ ( 17 มี.ค.) นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงขั้นตอนการนับคะแนนเลือกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ในวันที่ 18 มี.ค. ว่า หลังจากที่ผู้พิพากษาทั่วประเทศได้ทยอยส่งบัตรลงคะแนนเลือก ก.ต. ในชั้นศาลของตนกลับมาที่สำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งทางไปรษณีย์และมาส่งด้วยตัวเองแล้ว จนถึงขณะนี้ พบว่าชั้นศาลฎีกามีผู้พิพากษามีสิทธิลงคะแนนจำนวน  142 คน ได้ส่งบัตรลงคะแนนมาเกือบครบแล้ว ส่วนชั้นศาลอุทธรณ์มีผู้พิพากษามีสิทธิลงคะแนนจำนวน 554 คน มีผู้พิพากษาส่งบัตรลงคะแนนมาเกือบครบเช่นกันขาดเพียง  40 คน และชั้นศาลชั้นต้นมีผู้พิพากษามีสิทธิลงคะแนน 3,490 คน มีผู้พิพากษาส่งบัตรลงคะแนนมาแล้ว 2,000 คนเศษ ซึ่งเชื่อว่าก่อนจะปิดรับบัตรในเวลา  16.30 น. วันนี้ ( 17 มี.ค.)จะมีบัตรลงคะแนนส่งเพิ่มมาอีก โดยในแต่วันละที่มีบัตรลงคะแนนมาถึงจะมี นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานอนุกรรมการตรวจรับบัตรลงคะแนนรวบรวมไว้และหลังจากปิดรับบัตรแล้วจะรวมรวมส่งให้กับคณะกรรมการนับคะแนน ซึ่งล้วนเป็นผู้พิพากษาจำนวน  14 คน มีนายสุรจิตร ศรีบุญมา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา เป็นประธานนับคะแนน

นายสราวุธ กล่าวว่า สำหรับการนับคะแนนจะเริ่มเวลา 08.00 น. วันที่  18 มี.ค. ที่ชั้น  12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก โดยจะแบ่งการนับคะแนนเป็น  2 ห้อง คือที่ห้องประชุมเล็ก จะใช้เป็นสถานที่นับคะแนนเลือก ก.ต.ชั้นศาลฎีกา และชั้นศาลอุทธรณ์ ส่วนที่ห้องประชุมใหญ่ จะใช้เป็นสถานที่นับคะแนนเลือก ก.ต.ชั้นศาลชั้นต้น ซึ่งมีผู้พิพากษามีสิทธิลงคะแนนจำนวนมาก โดยวิธีการนับคะแนนสำหรับบัตรดี  ชั้นศาลฎีกาจะมีสิทธิเลือกผู้สมัครได้  6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์เลือกได้  4 คน และชั้นศาลชั้นต้นเลือกได้ 2 คน ผู้ลงคะแนนแต่ละจะเลือก ก.ต.ได้เฉพาะในชั้นศาลของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถเลือกข้ามชั้นศาลได้ คือ ศาลฎีกาเลือกศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์เลือกศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้นเลือกศาลชั้นต้น เมื่อคณะกรรมการหยิบบัตรลงคะแนนขึ้นมาแล้วจะขานผู้ได้รับคะแนน และจะมีการแสดงผลการนับผ่านจอโปรเจคเตอร์ให้ผู้ร่วมสังเกตการณ์ได้ทราบคะแนนไปพร้อมกันด้วย ส่วนบัตรที่จะเป็นบัตรเสียในกรณีต่างๆ จะมีคณะกรรมการนับคะแนนอย่างน้อย  3 คนร่วมกันพิจารณาว่าบัตรลงคะแนนนั้นๆเป็นบัตรเสียหรือไม่ สำหรับการนับคะแนนคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณเวลา  12.00 น. ซึ่งจะได้ทราบผลว่าผู้พิพากษาท่านใดจะได้รับเลือกเป็น ก.ต.ในแต่ละชั้น จากนั้นคณะกรรมการนับคะแนนจะส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ก.ต.ให้ประธานศาลฎีกาประกาศรายชื่ออีกครั้งและนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลต่อไป