2 เขื่อนกาญจน์ยันยังรับน้ำได้อีกมาก

วันที่ 11 ส.ค. 2555 เวลา 14:48 น.
ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เผยเขื่อนยังรับน้ำได้ต่อเนื่อง

นายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เผยว่า จากกรณีที่เกิดฝนตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ ปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 168.75 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาตร 13,412.07 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 75.58% ซึ่งปริมาตรในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวยังสามารถรับน้ำได้อีก 4,332.93 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 147.76 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำ 6,298.57 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71.09% ยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีก 2,561.42 ล้าน ลบ.ม. ยังมีพื้นที่เพียงพอในการรองรับปริมาณน้ำช่วงฤดูฝนได้อย่างปลอดภัย

โดยปกติในช่วงฤดูแล้ง กฟผ.จะระบายน้ำเพื่อการชลประทาน ส่วนในฤดูฝนจะกักเก็บน้ำไว้เป็นต้นทุนในปีถัดไป อ่างเก็บน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ยังคงสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมามีการพร่องน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำในปีนี้ จึงขอให้ไม่ต้องวิตกกังวลในการรองรับน้ำของอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่ง