ครม.เข้มโฆษณานมเด็ก

วันที่ 07 ส.ค. 2555 เวลา 16:02 น.
ครม.เข้มโฆษณานมเด็ก
ครม. เห็นชอบมาตรการดูแลการทำการตลาดและโฆษณานมสำหรับทารก เพื่อส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการกำกับดูแลการทำการตลาดและโฆษณานมสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า ควรมีการกำกับดูแลในการทำการตลาด และไม่ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการตลาดและการขายทุกด้าน ที่ส่งเสริมให้ขายผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขวดนม จุกนม ไม่ควรแสดงแสดงผลิตภัณฑ์ และสื่อที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยกเว้นสื่อที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งไม่ควรสาธิต หรืออนุญาตให้มีการสาธิตการใช้นมดัดแปลง และอาหารทารก โดยบริษัทผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้จำหน่ายในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และไม่ควรรับบริจาคหรือรับการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่มีเครื่องหมายของบริษัท หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักเกณฑ์นี้

นอกจากนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ควรปกป้องส่งเสริมและสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และไม่เป็นตัวแทนของผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่ เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการให้เด็กทารกดื่มนมแม่ ซึ่งจะปรับสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นมาตรการจูงใจ และส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง