ปชช.เกือบ80%ไม่เคยร่วมกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี

วันที่ 03 ส.ค. 2555 เวลา 10:34 น.
ปชช.เกือบ80%ไม่เคยร่วมกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี
นิด้าโพล เผยประชาชน79.81% ไม่เคยร่วมกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี  ขณะกิจกรรมที่ทำมากสุด คือตักบาตร

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นความของประชาชน  เรื่อง “กิจกรรมชาวพุทธ เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี” ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2555 โดยสำรวจจากประชาชน  กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  จำนวน 1,174 หน่วยตัวอย่าง

พบว่า ประชาชน ร้อยละ 79.81 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น มีเพียงร้อยละ 20.19 ที่เคยเข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ประชาชนปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาและฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี ได้แก่ อันดับหนึ่ง คือ    การทำบุญตักบาตร ร้อยละ 55.11 อันดับสอง การไหว้พระ สวดมนต์ ร้อยละ 23.01 และอันดับสาม การบวชพระ/บวชชีพราหมณ์ ร้อยละ 7.97  ท้ายสุดประชาชน ร้อยละ 46.41 เห็นว่า ชาวพุทธในสังคมยุคปัจจุบันควรรักษาศีล 5 เพื่อเป็นการบูชาและฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี