กาชาดชวนทำบุญบริจาคโลหิตวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 02 ส.ค. 2555 เวลา 10:51 น.
สภากาชาด เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

แพทย์หญิง สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “บำเพ็ญบุญ สร้างกุศลความดี บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 เปิดรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์  เพื่อเป็นกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนและผู้บริจาคโลหิต ได้ร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะพร้อมใจกันทำบุญ บำเพ็ญกุศลความดี เช่น รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ให้ทาน ละเว้นการทำบาปทั้งปวงและพร้อมใจเวียนเทียน เพื่อระลึกคุณของพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ ทั้งนี้ การทำบุญอีกทางหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ คือ การบริจาคโลหิต นับได้ว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุญกุศลแก่ผู้ให้ เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเอง เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

อีกทั้ง เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ซึ่งทุกวันจะต้องได้รับโลหิตบริจาคไม่ต่ำกว่า 1,500-2,000  ยูนิต และในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ควรจะมีโลหิตสำรองคงคลังอย่างน้อยวันละ 3,000 ยูนิต  จึงจะทำให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอแก่ความต้องการผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตในโครงการ ฯ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์ พร้อมรับ “หนังสือบทสวดมนต์” เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต