ชงปัญหา มะพร้าวตกต่ำเข้าคณะกรรมการพืชน้ำมันฯ

วันที่ 26 ก.ค. 2555 เวลา 17:50 น.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับข้อเสนอชาวสวนมะพร้าว ชงเข้าคณะกรรมการพืชน้ำมันฯ

นายวิจักษณ์ อากัปกิริยา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้รับข้อเสนอของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ซึ่งเรียกร้องให้1. รัฐบาลรับซื้อมะพร้าวสดในราคาผลละ  15 บาท 2. รับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งในราคา  40 บาทต่อกิโลกรัม และ3. ให้ตั้งตัวแทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพืชน้ำมันและน้ำมันพืชแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มนี้ร่วมด้วย ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ในฐานะเลขานุการจะนำเสนอที่ประชุม ในวันที่  6 ส.ค. พิจารณา  ซึ่งจะได้ราคาตามที่เกษตรกรเสนอหรือไม่ก็อยู่ที่การพิจารณาของที่ประชุม  

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเอกชนในประเทศไทยมีการนำเข้าตั้งแต่ปลายปี 2554 จากต่างประเทศเนื่องจากในประเทศราคาแพงราคาขึ้นไปถึง  20-25 บาทต่อผลเนื่องจากการระบาดของแมลงศัตรูพืช ทำให้เอกชนมีสต๊อกอยู่มากจึงไม่มีการซื้อจากเกษตรกรในประเทศ  ทั้งนี้ปัจจุบันราคามะพร้าวอยู่ที่ผลละ  2-3 บาท และราคามะพร้าวแห้งที่มีการรับซื้อในตลาดอยู่ที่  18 บาทต่อกก.