ธีระเผยงานป้องกันน้ำแล้วเสร็จตามแผน

วันที่ 25 ก.ค. 2555 เวลา 18:50 น.
"ธีระ"เผยงานงานซ่อมแซมประตู-คันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเสร็จตามแผนภายในก.ย.นี้แน่นอน

นายธีระ  วงศ์สมุทร  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และสิงห์บุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้เร่งซ่อมแซมคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปี 2555 โดยได้รับงบประมาณ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมจำนวน 2,120 รายการ วงเงินรวม 11,225 ล้านบาท  แยกออกเป็นรายการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัยให้กลับสู่สภาพเดิม จำนวน 1,991 รายการ วงเงินฯ 5,348 ล้านบาท

ทั้งนี้ทั้งหมดจะแล้วเสร็จทันตามแผนเดือนก.ย. ประมาณกว่า  90%  ในขณะที่บางส่วนจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. ซึ่งจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ