เตือนนร.เร่งจ่ายค่าสมัครแกตแพต

  • วันที่ 24 ก.ค. 2555 เวลา 20:26 น.

สทศ.เตือนนักเรียนจ่ายค่าสมัครแกตแพต พบยังค้างอีกเกือบหมื่นราย ลั่นไม่ขยายวันชำระเงิน

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า การรับสมัครสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือ แกต และวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือ แพต ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะสอบประมาณ ต.ค.นี้ ได้เปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 2-30 ก.ค. 2555 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  ทั้งนี้ การสมัคร กำหนดให้ชำระเงินถึงวันที่  31 ก.ค. นี้ โดยพบว่า ข้อมูล วันที่ 24 ก.ค. มีผู้สมัครจำนวน 351,362 คน    แต่ชำระเงินเพียง   260,918    คน   จึงต้องฝากให้นักเรียนที่สมัครแล้วไปชำระเงินด้วย  เพื่อการสมัครที่สมบูรณ์   และต้องชำระเงินตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพราะ สทศ.จะไม่ขยายวันให้ชำระเงินอีกต่อไปแล้ว  

นายสัมพันธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ สทศ.กำลังเดินสายชี้แจงศูนย์สอบที่ จัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ของนักเรียนป.6 และม. 3 ที่จะสอบปีการศึกษา 2555   ซึ่งทางศูนย์สอบแจ้งว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียน ครู และนักเรียนตื่นตัวในการสอบโอเน็ตมากขึ้น  เนื่องจากจะมีการนำผลสอบโอเน็ตไปประกอบการจบการศึกษาของนักเรียนป.6และม.3 ด้วย 

ทั้งนี้ได้ย้ำทางโรงเรียนให้การนำผลการสอบโอเน็ต  พร้อมข้อเสนอแนะจุดอ่อนของแต่ละโรงไปพัฒนาปรับปรุง และเสริมในจุดแข็งมากขึ้น   รวมทั้งวางแผนในการจัดการเรียนการสอน   นำรูปแบบข้อสอบโอเน็ตไปใช้ในการออกข้อสอบของโรงเรียนด้วย  และที่สำคัญคือไม่ต้องไปกวดวิชาเพื่อสอบโอเน็ต เพราะเนื้อหาข้อสอบเป็นไปตามหลักสูตรกำหนดเท่านั้น อีกทั้งมีรูปแบบของนักเรียนได้ทดลองทำด้วย  ซึ่งครูในโรงเรียนส่วนใหญ่เข้าใจและนำไปใช้แล้ว

ข่าวอื่นๆ