เปิดคุกให้ผู้ต้องขังหญิงกอดแม่

วันที่ 24 ก.ค. 2555 เวลา 13:26 น.
เปิดคุกให้ผู้ต้องขังหญิงกอดแม่
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเปิดให้ผู้ต้องขังหญิงกอดแม่ 6-10ส.ค.หวังสร้างขวัญกำลังใจพัฒนาตนเป็นคนดี

นางบุษบา ศักรางกูล
นางบุษบา ศักรางกูล

นางบุษบา ศักรางกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดโครงการกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่าง 6 - 10 ส.ค.2555  วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ดังนี้ รอบเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยได้มีโอกาสกอดแม่ และพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ต้องขังที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีเข้ากับสังคมทั่วไปได้หลังพ้นโทษ

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจะเปิดให้จองวันเยี่ยมตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 31 ก.ค.2555 ยกเว้นวันหยุดราชการ โทร.จองวันเยี่ยมได้ที่หมายเลข 055 - 312807 - 8 ต่อ 25