คลังออกเหรียญราชินี-พระบรมฯ

วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 16:45 น.
คลังออกเหรียญราชินี-พระบรมฯ
กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระราชินีฯและเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ ได้ร่วมฉลองวาระโอกาสอันสำคัญ โดยจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค. 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 ก.ค. 2555

ทั้งนี้ในการจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 16,000 บาท  ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 800 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท (ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 200 บาท ประเภทธรรมดา ราคาจ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท) นอกจากนี้ ยังจัดทำเหรียญที่ระลึก 2 ประเภทได้แก่ เหรียญที่ระลึก ประเภททองแดงรมดำพ่นทราย ขนาด 30 มิลลิเมตร ราคาจำหน่ายเหรียญละ 100 บาท พร้อมตลับ และเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ ขนาด 70 มิลลิเมตร ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,300 บาทพร้อมกล่อง   

สำหรับการจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 16,000 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 800 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาทและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 50 บาท ประเภทธรรมดา ราคาจ่ายแลกเหรียญละ 50 บาท นอกจากนี้กรมธนารักษ์   ยังได้จัดทำเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ชนิดบุรุษ และชนิดสตรี ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท อีกด้วย

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีกำหนดเปิดจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2555 เป็นต้นไปสำหรับเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีกำหนดเปิดจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2555 เป็นต้นไป ส่วนกลางที่ สำนักบริหารเงินตรา ถ.จักรพงษ์ กรุงเทพฯ สำนักกษาปณ์   ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ