นร.ไทยคว้าทองแข่งชีววิทยาโลก

วันที่ 15 ก.ค. 2555 เวลา 14:37 น.
สสวท.เผย3นักเรียนไทยเจ๋งอีกแล้วคว้า2ทอง1เงิน1ทองแดงแข่งชีววิทยาโอลิมปิกสิงคโปร์

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศวันที่ 8 - 15 ก.ค. ประเทศสิงคโปร์ ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

นางสาวเมธาวี โฉมทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง นายอารยะ ทะแพงพันธ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง นายปวีณ เกลียวปิยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน นายภูวนัตถ์ สังขปรีชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง          นางสาวเมธาวี ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง เปิดเผยว่า ปกติอยู่ที่โรงเรียนก็มีการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนเพื่อทบทวนหรือเมื่อสงสัยในห้องเรียนก็รีบถามอาจารย์แล้วหาตำรามาอ่านเพิ่ม ส่วนประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ช่วยกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนโดยได้ทำค่ายให้น้องในชนบทเพราะชีวิตที่ได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเป็นชีวิตที่มีคุณค่า อนาคตอยากเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป.