สธ.ประสานตร.เพิ่มความสะดวกส่งต่อผู้ป่วย

วันที่ 15 ก.ค. 2555 เวลา 14:20 น.
สธ.ประสานตร.เพิ่มความสะดวกส่งต่อผู้ป่วย
สธ.ร่วมตำรวจอำนวยความสะดวก รถพยาบาลส่งต่อผู้ป่วย นำร่อง 8 จังหวัดอีสาน พร้อมเล็งขยายผลในจังหวัดใหญ่ๆ

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปีนี้สธ.ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (สตช.) เปิดโครงการเส้นทางบุญสู่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับรถพยาบาลฉุกเฉินที่นำส่งผู้ป่วยที่ป่วยหนักหรือมีอาการสาหัสจากโรงพยาบาล ไปรักษาต่อระหว่างโรงพยาบาลตามระบบบริการการส่งต่อของกระทรวงสาธารณสุข  ได้อย่างทันท่วงที โดยมีการประสานงานกันระหว่างโรงพยาบาลต้นทางและปลายทาง กับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่นั้นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง

"วิธีการนี้จะทำให้การส่งผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น คล่องตัว ผู้ป่วยถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น     ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษาพยาบาล ลดการพิการซ้ำซ้อน และเสียชีวิตจากการถึงโรงพยาบาลล่าช้า"นพ.สุรวิทย์กล่าว

จากสถิติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2553 มีผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุกระดับเพื่อรักษาต่อในภาพรวมทั้งประเทศ รวมจำนวน 289,253 ครั้ง เฉลี่ยวันละ  66 ครั้ง   โดยเป็นการส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนไปโรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์  หรือโรงพยาบาลอื่นๆ มากที่สุดปีละ  220,510 ครั้ง  ส่วนใหญ่จะเป็นการคลอดปกติ           

สำหรับโครงการดังกล่าได้นำร่องใน 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  โดยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว ในการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางจราจรจนไปถึงโรงพยาบาลปลายทาง

 

บทความแนะนำ