ปภ.เตือนตะวันออก-ใต้รับมือฝนตกหนัก

วันที่ 15 ก.ค. 2555 เวลา 11:51 น.
ปภ.เตือนตะวันออก-ใต้รับมือฝนตกหนัก
ปภ.แจ้ง3ศูนย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมการรับมือฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้งไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เขต 12 (สงขลา) รับผิดชอบดูแลจังหวัดสตูล เขต 17 (จันทบุรี) ดูแลจังหวัดจันทบุรี ตราด และเขต 18 (ภูเก็ต) ดูแลจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง เพื่อสั่งการให้เตรียมการให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

อีกทั้งแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ที่ราบต่ำริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ทราบถึงภัยอันเกิดจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ พร้อมให้เตรียมการป้องกัน และเพิ่มความระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ในสุดสัปดาห์นี้.

ภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าว