เกาะลูซอนเจอดินไหว4.7ริกเตอร์

วันที่ 15 ก.ค. 2555 เวลา 07:24 น.
เกาะลูซอนเจอดินไหว4.7ริกเตอร์
ฟิลิปินส์เจอแผ่นดินไหว4.9ริกเตอร์ที่เกาะลูซอน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว 4.7 ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ เกาะลูซอน ฟิลิปปินส์เมื่อ 03.12น.วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ละติจูด : 15.19 ลองจิจูด : 119.72 ความลึกจากระดับผิวดิน 45 กิโลเมตร เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ภาพสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
ภาพสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว