สธ.เพิ่มคุณภาพอาหารผู้ป่วย

วันที่ 14 ก.ค. 2555 เวลา 14:08 น.
สธ.เพิ่มคุณภาพอาหารผู้ป่วย
รมว.สธ. สั่งเพิ่มคุณภาพอาหารผู้ป่วย จัด 6 เมนูอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค  เพิ่มครัวอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศ 19 แห่ง

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดครัวฮาลาลต้นแบบ ที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายคุ้มครองความปลอดภัยอาหาร  เพื่อให้ประชาชนไทย มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย  โดยให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดตรวจสอบสถานที่แหล่งผลิต จำหน่ายอาหาร หน่วยบริการอาหาร 7 ประเภทที่เน้นเป็นพิเศษ  ต้องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยๆไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  ได้แก่1.โรงงานผลิต/แปรรูปอาหาร 2.ตลาดค้าส่ง 3.ตลาดสด 4.ตลาดนัด 5.ร้านอาหาร/แผงลอย 6. โรงพยาบาลและ 7 .โรงอาหารของศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน  และให้เข้มการตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรการทางกฎหมายในอาหาร 6 ประเภท ได้แก่ 1. น้ำมันทอดซ้ำและน้ำมันที่จำหน่ายแต่ไม่มีฉลาก อย. 2.สารปนเปื้อน 6 ชนิดได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา สารกำจัดศัตรูพืชค้างและสารเร่ง เนื้อแดง 3.น้ำดื่ม น้ำแข็ง 4. อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 5.นมโรงเรียน และ6. เส้นก๋วยเตี๋ยว

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ในส่วนของโรงพยาบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยนอนพักรักษา จำนวน  824  แห่ง  ซึ่งให้การดูแลผู้เจ็บป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลปีละ 16 ล้านกว่าราย หรือมีเฉลี่ยวันละ  40,000 ราย ให้ปรับปรุงเมนูสุขภาพเป็นหมวดหมู่เฉพาะโรค เพื่อบำรุงสุขภาพ ช่วยเสริมการบำบัดรักษาผู้ป่วยทุกโรคของแพทย์ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น หรือช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นไข้ได้เร็วขึ้น ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ที่บ้าน และจัดพิมพ์เมนู แยกเป็นเล่มแยกเป็นรายโรค เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ในปีแรกเน้น 6 ประเภทได้แก่เมนูอาหารสุขภาพหรืออาหารทั่วไป  2.เมนูอาหารโรคเบาหวาน  3.เมนูโรคความดันโลหิตสูง 4.เมนูอาหารโรคหัวใจและปลอดเลือด  5. เมนูอาหารโรคไต และ6. เมนูอาหารโรคมะเร็ง

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการให้บริการอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับโรค แก่ชาวไทยมุสลิมที่เจ็บป่วยตามหลักศาสนาบัญญัติ  ซึ่งขณะนี้มีชาวไทยที่เป็นมุสลิมประมาณ 4 ล้านคนทั่วประทศ โดยให้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  โดยมีเมนูอาหารสุขภาพฮาลาล  พัฒนายกระดับมาตรฐานโรงครัวของโรงพยาบาล 19 แห่ง  เป็นโรงครัวฮาลาล ตั้งแต่กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร หลักโภชนาการ หลักสุขาภิบาลความสะอาด และความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและญาติ เกิดความเชื่อมั่น

โรงพยาบาล 19 แห่ง ได้แก่ รพ.หาดใหญ่ รพ.นครพิงค์ รพ.แม่สอด รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ระนอง รพ.กระบี่  รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช รพ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รพ.ยะหริ่ง รพ.ปะนาเระ รพ.มายอ รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี รพ.สะเดา จ.สงขลา รพ.คลองท่อม จ.กระบี่ รพ.ตะโหมด จ.พัทลุง สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี  และในกรุงเทพฯ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตนราชธานี  และจะขยายไปยังโรงพยาบาล  ที่มีความพร้อมในการผลิตอาหารฮาลาล และตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิม เช่นที่รพ.ลาดบัวหลวง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชาวไทยมุสลิมร้อยละ 40 ของประชากรทั้งอำเภอ และมีผู้ป่วยในที่เป็นชาวไทยมุสลิม พักรักษาร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมด