ตลาดงานวิกฤตบัณฑิตเห่อป.ตรี

วันที่ 12 ก.ค. 2555 เวลา 12:19 น.
ตลาดงานวิกฤตบัณฑิตเห่อป.ตรี
“ทีดีอาร์ไอ” ชี้ค่านิยมหลงปริญญา ทำตลาดแรงงานวิกฤต

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ค่านิยมของผู้ปกครองที่ยึดติดกับการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญา ส่งผลให้ผู้จบระดับปริญญาตรีมีอัตราการตกงานมากที่สุด

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างตลาดแรงงานไทยยังคงใช้แรงงานระดับล่างและระดับกลางเป็นหลัก ผู้ที่จบปริญญาตรีจึงไม่ตรงตามความต้องการ เป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้ตกงานกว่า 1 แสนคน

นายยงยุทธ กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานในระดับวิกฤต แต่พบว่ายังมีผู้ว่างงานถึงปีละ 2.8 แสนคน และยังต้องการแรงงานปีละ 2.5 แสนคน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถจะนำผู้ว่างงานเหล่านั้นมาทดแทนได้

“70% ของผู้ว่างงานไม่ยอมทำงาน ไม่ยอมหางานทำ เราจึงมีภาวะขาดแรงงานตึงตัว” นายยงยุทธ กล่าว

นายยงยุทธ กล่าวอีกว่า ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ เนื่องจากมีปัญหาทางพฤติกรรม พบว่ามีผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี อยู่ในสถานพินิจกว่า 1 แสนคน

ด้านนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธาน ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่า จากปี 2546 ที่ได้รับจัดสรรงบ 1.8 แสนล้านบาท เพิ่มเป็น 3.9 แสนล้านบาท ในปี 2554 แต่กลับพบว่าคุณภาพผลการเรียนของนักเรียนกลับสวนทางกัน

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า การเข้าถึงการศึกษาเชิงปริมาณและการเพิ่มทรัพยากรทางการศึกษา ไม่ใช่หลักประกันว่าผู้รับการศึกษาจะมีคุณภาพ