คนกรุงอยากรู้แก้ปัญหาค่าครองชีพ

วันที่ 12 ก.ค. 2555 เวลา 10:12 น.
คนกรุงอยากรู้แก้ปัญหาค่าครองชีพ
นิด้าโพล เผยการแก้ปัญหาค่าครองชีพ สิ่งที่คนกรุงอยากรู้มากที่สุดจากรัฐบาล ตามด้วยมาตรการแก้ปัญหาความวุ่นวายในสังคม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "สิ่งที่ชาว กทม. อยากรู้มากที่สุดจากรัฐบาล" พบว่า สิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุด 10 อันดับ คือ อันดับ 1 มาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพและสินค้าราคาแพง 21.43%, รองลงมาคือ มาตรการแก้ไขปัญหาความวุ่นวายในสังคม 16.00%, ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะเลิกขัดแย้งกันเมื่อใด แล้วหันมาร่วมมือกันพัฒนาประเทศ 15.68%, ปัจจุบันรัฐบาลมีการดำเนินโครงการใดบ้างในการพัฒนาประเทศ 13.51%, น้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครอีกหรือไม่ 10.71

ความคืบหน้าของนโยบายการขึ้นค่าแรง และการแจกแท็บเล็ต(Tablet) 7.30%, ทำไมรัฐบาลจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5.90%, วิธีการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น 4.35%, ทำไมรัฐบาลไม่ร่วมงานกับองค์การนาซ่า 2.64% และอันดับ 10 รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 2.48%

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,193 หน่วยตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2555

บทความแนะนำ