ยธ.เพิ่มอำนาจตร.กักตัวนักดื่มเมาขับได้

วันที่ 11 ก.ค. 2555 เวลา 12:22 น.
ยธ.เพิ่มอำนาจตร.กักตัวนักดื่มเมาขับได้
ยธ.ดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.จราจรเพิ่มอำนาจตำรวจสามารถกักตัวทดสอบ นักดื่มเมาแล้วขับได้หากไม่ยอมเป่าเครื่องวัด 

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอัยการสูงสุด ผลักดันร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 คือ การกำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแสดงสัญญาณจราจร และกำหนดข้อสันนิฐานในกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ยอมให้ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขับขี่โดยไม่มีเหตุอันควร ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป

นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้ขับขี่ที่มึนเมาสุราปฏิเสธไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการตรวจสอบแอลกอฮอล์ด้วยการเป่าลมผ่านเครื่องตรวจวัด โดยผู้ที่ปฏิเสธจะต้องเสียค่าปรับเพียงครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

สำหรับกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้จะเป็นการมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตั้งข้อสันนิฐานในกรณีที่ผู้ขับขี่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่า ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา หรือ สิ่งมึนเมาอื่นๆ ให้เจ้าพนักงานสอบสวนกักตัวไว้ดำเนินการทดสอบภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การทดสอบเสร็จสิ้นโดยเร็ว หากผู้นั้นยอมให้ทดสอบแต่ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในอาการมึนเมาให้ปล่อยตัวทันที

ผู้สื่อข่าวถามว่า กฎหมายดังกล่าวจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ์เสรีภาพส่วนบุคคลมากขึ้นหรือไม่ นายวัลลภ กล่าวว่า ถ้าหากผู้ขับขี่มีความบริสุทธิ์ใจจริงก็ไม่ต้องกลัว ทั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรได้