เอไอเอจัดโครงการ 85 รอยยิ้ม

วันที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 16:06 น.
เอไอเอจัดโครงการ 85 รอยยิ้ม
เอไอเอจัดโครงการ 85 รอยยิ้ม มอบทุน 1.7 ล้าน ช่วยเหลือในการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

นายจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอเอ ได้จัดโครงการส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทย ภายใต้ชื่อ เอไอเอ 85 รอยยิ้ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา โดยมอบเงินทุนสนับสนุนการผ่าตัดผ่านมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 1.7 ล้านบาท ให้แก่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก และ รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ แห่งละ 85 คน   เอไอเอ และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และสามารถช่วยเหลือเด็กได้แล้ว 1 พัน 6 ร้อยคน ภายใต้เงินสนับสนุน  16 ล้านบาท

นายจิรเศรษฐ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ครอบครัวของเด็กที่ประสบปัญหาเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน ถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือในด้านการรักษา การผ่าตัด แต่เอไอเอยังต้องให้การสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหารของคนไข้และผู้เเฝ้าไข้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผักฟื้นอีกด้วย

พญ.พัลลภา วงค์วนากุล เปิดเผยว่า จากข้อมูลทางการแพทย์ พบว่ามีเด็กเกิดใหม่ในประเทศจำนวน 500  คน มีผู้ที่ประสบปัญหาเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ 1 คน และทุกปีในประเทศไทย จะพบเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่นี้ประมาณ 2.5 พันกว่าคน

"โรคปากแหว่งเพดานโหว่ยังไม่พบสาเหตุที่มา แต่จากการสันนิฐานของแพทย์ คาดว่ามีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารบางชนิด หรือการที่แม่ของเด็กรับประทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน  ซึ่งยังพบอีกว่า โรคปากแหว่งเพดานโหว่ สามารถพบได้เยอะที่สุดในภาคอีสาน และภาคเหนือ เนื่องจากปัญหาการโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์  และผู้ที่เป็นแม่ของเด็กยังขาดความรู้ในการจัดการตัวเอง เมื่อตั้งครรภ์” พญ.พัลลภา กล่าว

เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินโครงการ สร้างรอยยิ้ม เพื่อช่วยเหลือในการผ่าตัดทำศัลยกรรมเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งดำเนินการมา 22 ครั้งในทั่วประเทศ และจะดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ประสบรคปากแหว่งเพดานโหว่อีกครั้งในปีหน้า