ปชช.แห่จับจองพื้นที่รอรับเสด็จฯ

วันที่ 07 ก.ค. 2555 เวลา 10:01 น.
ปชช.แห่จับจองพื้นที่รอรับเสด็จฯ
ประชาชนริมฝั่งเจ้าพระยาทยอยจับจองพื้นที่เฝ้ารอรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับธงชาติ-ธงตราสัญลักษณ์เต็ม 2 ฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนบางส่วนได้ทยอยจับจองพื้นที่ตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชจนถึงเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อจับจองพื้นที่ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อีกทั้งยังมีการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 ฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะจุดรับเสด็จจุดใหญ่ เช่น สวนสันติชัยปราการ และ ท่าวาสุกรี

นอกจากนี้ ตามศาลาริมน้ำบางแห่งชาวบ้านยังนำพระบรมฉายาลักษณ์ และโคมไฟมาประดับเพื่อให้เป็นจุดรับเสด็จของแต่ละชุมชน พร้อมจัดระเบียบของบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำในเส้นทางเสด็จ ทั้งการรักษาความปลอดภัย ที่มีตำรวจและตำรวจบ้านคอยดูแล ส่วนเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครเร่งเก็บกวาดขยะตามจุดต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเตรียมรับเสด็จ

โดย ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกรมชลประทาน  ได้เตรียมพื้นที่สำหรับประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 แห่ง โดยติดตั้งไฟส่องสว่างรอบบริเวณท่าน้ำ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ ป้ายทรงพระเจริญ ประดับธงชาติ สลับธงเฉลิมพระเกียรติรอบบริเวณวัด และจัดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค โดยขณะนี้ประชาชนได้ทยอยเดินทางไปจับจองพื้นที่บริเวณท่าน้ำวัดอาวุธวิกสิตารามท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว

นอกจากนี้ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนินทางชลมารคผ่านวัดอาวุธวิกสิตาราม พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 150 รูปจะร่วมกันเจริญชัยมงคลคาถา ถวายเป็นพระราชกุศลแก่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

ส่วนที่ บรรยากาศบริเวณสวนหลวงพระราม 8 ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางพลัด เร่งระดมกำลังจัดเตรียมพื้นที่ จัดเก้าอี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับพระสงฆ์ และสามเณรกว่า 400 รูป รวมถึงข้าราชการ ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ในช่วงเย็นวันนี้ (7 ก.ค.)

นางสาวสุรีย์ วัชนะประพันธ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวว่า จุดบริเวณสวนหลวงพระราม 8 และใต้สะพานพระราม 8 ถือเป็นจุดใหญ่สุดที่สำนักงานเขตบางพลัดจัดเตรียมพื้นที่ไว้ ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในทุกส่วนแล้ว โดยในช่วงเย็นวันนี้ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค บริเวณสวนหลวงพระราม 8 จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมดนตรีในสวนบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

นอกจากนั้น ในส่วนพื้นที่อื่นของเขตบางพลัด ได้ประสานสถานที่สำคัญ อาทิ วัด และโรงเรียนที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดกิจกรรมระหว่างเสด็จพระราชดำเนินด้วย

สำหรับหมายกำหนดการในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการชลประทาน 5 แห่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ กรมชลประทานสามเสน โดยเรืออังสนาจะออกจากท่าเทียบสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในเวลา 16.33 น. ก่อนจะผ่านหน้ากรมชลประทาน ในเวลา 16.47 น.เรือพระที่นั่งจะแล่นผ่าน จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรับเสด็จฯ ได้แก่ บริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ท่าน้ำนนท์ บริเวณศาลากลางเก่า วัดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดกลางเกร็ด ส่วนที่วัดปรมัยยิกาวาสจะมีการแสดงต่างๆ ของศิลปิน และพระสงฆ์สวดมนต์ภาษามอญ