โปรดเกล้าฯยศพล.ต.ท."บิ๊กแจ๊ด"นั่งผบช.น.เต็มตัว

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 20:54 น.
ราชกิจจานุเบกษา เผยโปรดเกล้า "คำรณวิทย์" เป็น พล.ต.ท.ดำรงตำแหน่ง ผบช.น. เต็มตัว

เมื่อ 2 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล   ประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตำรวจโท ให้แก่ พลตำรวจตรี คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี

วันเดียวกันได้มีการเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ประกาศระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 4 รายดังนี้

1. พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

2. พล.ต.ต. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่างรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค1 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

3.พล.ต.ต. ปริญญา จันทร์สุริยา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

4. พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดำรงตำแหน่งรองจเรตำรวจ(สบ 7)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป