ภาคประชาชนจี้พม.รณรงค์ลดพนัน

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 19:12 น.
เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ยื่นข้อเสนอจี้ พม. ให้รณรงค์ลดการพนัน จัดตั้งกองทุนเยียวยาสังคม และยุตินโยบายหารายได้ด้วยการพนัน

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ยื่นจดหมายร้องเรียนต่อ นายวิเชียร เชาวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาการพนันทุกรูปแบบ

นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เปิดเผยว่า ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้ พม. เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์ลดการพนันทุกรูปแบบ โดยประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และกระทรวงมหาดไทย     กำหนดมาตรการฟื้นฟู จัดตั้งกองทุนเยียวยาสังคมลดปัญหาการพนัน เพื่อช่วยเหลือเหยื่อพนันที่อยากเลิก ขอให้รัฐบาลยุตินโยบายหารายได้ ด้วยการเพิ่มพื้นที่พนัน หวยบนดิน หวยออนไลน์

ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมพนันในภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก เติบโตมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งในปี 2010 มีมูลค่าสูงถึง 3 หมื่นกว่าล้านดอลลาสหรัฐ สูงขึ้น 49.7% และมีการคาดการว่าตลาดพนันในภูมิภาคนี้ซึ่งรวมประเทศไทยอยู่ด้วยจะมีมูลค่าสูงถึง 7 หมื่นกว่าล้านดอลลาหรัฐ ภายในปี 2015 เฉลี่ยโต 18.3%          

นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า เครือข่ายฯ ได้สำรวจพบว่า การพนันรูปแบบใหม่ๆถูกคิดค้นขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ ซึ่งไร้ขอบเขต และมีผู้ใช้จำนวนมากเป็นเด็ก และ เยาวชน อีกทั้งการผลักดันให้จัดตั้งเอนเตอร์เทนเม้นคอมเพล็กซ์ ทั้งนี้เชื่อว่า ในอนาคตบทบาทของอุตสาหกรรมพนันจะมีมากขึ้น ปัญหานี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป และกระทบต่อสังคม ทำลายความมั่งคงของมนุษย์

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า สถานการณ์หลังจบเทศกาลฟุตบอลยูโร 2012  มีสถิติอาชญากรรมสูงขึ้น เช่นการข่มขู่  การทำร้ายร่างกาย และละเมิดทางเพศ ซึ่งเกิดขึ้นกับเยาวชน และครอบครัว คือการทวงหนี้พนันบอลที่มีความรุนแรง ซึ่งหากเหยื่อพนันไม่มีเงินใช้หนี้ จะกลายมาเป็นแรงพลักดันให้เหยื่อพนันก่ออาชญากรรม เช่นการลักขโมย การจี้เพื่อชิงทรัพย์ และหากพฤติกรรมของเจ้าหนี้มีความรุนแรงมากขึ้น เหยื่อพนัน สามารถทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้ แม่แต่ทำร้ายคนในครอบครัวของตนเอง หรือขายบริการทางเพศ ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาทางสังคม

“พม. ได้มีการรณรงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน และมีมาตรการฟื้นฟูผู้ติดการพนัน อยู่ก่อนแล้วเพราะการพนันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทย อย่างไรก็ตาม พม. ยังคงต้องพิจารณารายละเอียดหลายข้อที่เครือข่ายได้เสนอ และหารือกับรัฐมนตรีต่อไป” นายวิเชียรกล่าว

บทความแนะนำ