มาลาเรียระบาด7จว.อีสานชายแดน

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 10:35 น.
มาลาเรียระบาด7จว.อีสานชายแดน
โรคมาลาเรียระบาด7จังหวัดภาคอีสานติดชายแดนเพื่อนบ้าน สาธารณสุขแนะประชาชนงดเข้าป่าไม่ให้ยุงกัดนายแพทย์ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียช่วงฤดูฝน ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 558ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรมากที่สุด ได้แก่ ศรีสะเกษพบผู้ป่วย 252 ราย อุบลราชธานีพบผู้ป่วย 264 ราย ยโสธรพบผู้ป่วย 27 ราย  มุกดาหารพบผู้ป่วย 5 ราย ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยไม่ถึง 1 ได้แก่ อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม

 

ภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าว

อำเภอที่มีการระบาดโรคมาลาเรียจะเป็นอำเภอที่อยู่ตามชายแดนระหว่างไทย กัมพูชา และลาว ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขา ป่าดงดิบ แนะประชาชนงดการเข้าป่าและไม่ให้ยุงกัด