สังคมเสื่อมบั่นทอนความสุขคนไทย

วันที่ 01 ก.ค. 2555 เวลา 09:23 น.
สังคมเสื่อมบั่นทอนความสุขคนไทย
เอแบคโพลเผยคนไทยมีความสุขเป็นหนึ่งเดียวร่วมแสดงความจงรักภักดีบั่นทอนใจปมสังคมเสื่อมจริยธรรม

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ความสุขมวลรวมของคนไทยในเดือนมิ.ย. 2555 จำนวน 2,319 ตัวอย่างเมื่อเวลาเข้าสู่กลางปี2555 สิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่หนึ่ง ร้อยละ 94.7 มีความสุขที่เห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดี รองลงมาคือ ร้อยละ 74.8 มีความสุขเมื่อนึกถึงสุขภาพโดยรวมของตนเอง ร้อยละ 70.1 มีความสุขเมื่อนึกถึงจิตใจของตนเอง สุขภาพใจของตน ร้อยละ 69.2 มีความสุข เมื่อนึกถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวตนเอง ร้อยละ 68.9 มีความสุขเมื่อนึกถึง การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เวลาเจ็บป่วยไม่สบาย

อันดับท้ายๆ ที่คนไทยมีความสุขน้อยที่สุดคือร้อยละ 29.2 เมื่อนึกถึงภาพการประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ร้อยละ 29.8 ระบุเมื่อนึกถึงคุณภาพนักการเมือง ร้อยละ 44.1 เมื่อนึกถึงคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย ความรู้ความสามารถ การหนีเรียน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้ยาเสพติด โอกาสทางการศึกษา การใช้ความรุนแรง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น และร้อยละ 48.7 ซึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งระบุมีความสุขเมื่อนึกถึงราคาสินค้า รายได้ในแต่ละเดือน เรื่องกิน เรื่องใช้ชีวิต ปากท้องความเป็นอยู่ต่างๆ          การผลแสดง 5 อันดับค่าร้อยละของตัวอย่างที่เป็นปัญหากำลังบั่นทอนความสุขในเวลานี้ เป็นเรื่องปัญหาสังคมเสื่อม ขาดจริยธรรม ขาดความรักความเกื้อกูล ขัดแย้งแตกแยกวุ่นวาย มากกว่า ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ หรือกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญไม่แตกต่างกันเลยทีเดียว คือร้อยละ 68.1 ระบุปัญหาสังคมเสื่อม ขาดจริยธรรม ขาดความรักความเกื้อกูล ขัดแย้งแตกแยกวุ่นวายของคนไทย กำลังบั่นทอนความสุขในเวลานี้

ในขณะที่ร้อยละ 67.0 ระบุเป็นปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ร้อยละ 63.3 ระบุนักการเมืองเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ขัดแย้งแก่งแย่งกัน มีอำนาจแล้วลืมประชาชน ร้อยละ 51.1 ระบุระบบราชการไร้ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่รัฐไม่ยอมทำงาน ไม่จริงใจ ไม่บริการประชาชน และร้อยละ 50.7 ระบุสื่อมวลชน

บทความแนะนำ