logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
สสส.ดัน 5โครงการเด่นต่อเนื่อง

สสส.ดัน 5โครงการเด่นต่อเนื่อง

29 มิถุนายน 2555

“สุขแท้ด้วยปัญญา” ดัน 5 โครงการเด่นต่อเนื่อง ทั่วทุกภาค

“สุขแท้ด้วยปัญญา” ดัน 5 โครงการเด่นต่อเนื่อง ทั่วทุกภาค

นายธวัชชัย โตสิตระกูล ที่ปรึกษาโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายพุทธิกา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่าโครงการสุขแท้ด้วยปัญญาปี 4 มีโครงการผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 32+5 โครงการ (แบ่งเป็นโครงการเปิดรับทั่วไปและโครงการต่อเนื่อง) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน เม.ย. 55 – เม.ย. 56 โดยโครงการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน

นายธวัชชัย กล่าวว่า โครงการต่อเนื่อง 5 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกคือโครงการที่ได้เข้าร่วมกับสุขแท้ด้วยปัญญามาเป็นเวลา 2-3 ปี ประกอบด้วย 1.กลับสู่ต้นน้ำ เป็นการทำกิจกรรมกับเด็ก 3 ศาสนาคือพุทธ คริสต์ อิสลาม ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องศาสนา การใช้ชีวิตระหว่างในเมือง-ชนบท ดำเนินงาน 2 พื้นที่คือกรุงเทพ และ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ จากระยะที่ผ่านมาเกิดมิตรภาพและการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี  2.เยาวชนค้นธรรม นำทางสู่ความสุขด้วยปัญญา ปี 3 ดำเนินงานในพื้นที่ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ด้วยการนำเด็กแกเรในชุมชนมาร่วมทำความดี 3.วิถีชีวิตไตรสิกขา เด็กปัญญาทำได้ ปี 4 ดำเนินงานที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล (กลุ่มเป้าหมายคือเด็กออทิสติกที่ศึกษาในโรงเรียน) 4.สุขแท้ด้วยปัญญา (สุขแท้แม้ฟอกไต ปี 3) ดำเนินงานกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคไตที่โรงพยาบาลสุรินทร์ 5. ปฏิบัติการของเล่น การละเล่นของเด็กรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาการจัดการศึกษาเพื่อสุขแท้ทางปัญญาของผู้เรียน ดำเนินงานภายใต้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง  ซึ่ง 5 โครงการข้างต้นได้รับการสนับสนุนให้ขยายผลในปีนี้

“โครงการต่อเนื่องทั้ง 5 โครงการจะดำเนินงาน 2 ส่วนคือ 1.การทำงานเชิงลึกด้านความรู้ด้วยการถอดบทเรียนสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ได้ในอนาคต เช่นโครงการเยาวชนค้นธรรมที่นำเด็กเกเรมาทำสิ่งดีดี จนเยาวชนเกเร 2 กลุ่มในพื้นที่กลายเป็นเพื่อนกัน เราจะศึกษาว่าอะไรที่ทำให้เขามาจับมือกันทำความดีได้ เพราะผลที่เกิดขึ้นมันยั่งยืนทุกวันนี้เยาวชนที่เคยเกเรเปลี่ยนไปเขาเป็นเพื่อนกันรักกันจนชาวบ้านเองพูดเลยว่าเขาดีขึ้น อีกส่วนจะเป็นการทำงานแนวระนาบ คือการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีสมาชิกเข้าร่วมมากขึ้นเกิดสิ่งดีในสังคมมากขึ้น” นายธวัชชัยกล่าว

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า โครงการปฏิบัติการของเล่นฯ จะขยายผลด้วยการเชิญผู้บริหารการศึกษามาร่วมกิจกรรมเพื่อผลักดันเข้าสู่การศึกษาในระบบต่อไป ส่วนโครงการค่ายวิถีชีวิตไตรสิกขาฯ พยายามถอดบทเรียนเพื่อให้โรงเรียนปัญญาแห่งอื่นๆ สามารถนำรูปแบบการดำเนินงานไปใช้ปฏิบัติตาม เพื่อสร้างสมาธิให้เด็กออทิสติกได้