อย.เปิดคลังเผายาเสพติดกว่า2พันกก.

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 12:06 น.
อย.เปิดคลังเผายาเสพติดกว่า2พันกก.
อย.เปิดคลังยาเสพติดให้ตรวจพิสูจน์ความโปร่งใสก่อนเผาทำลายของกลาง1,023คดีน้ำหนักรวมกว่า2,755กก.29มิ.ย.นี้

วันนี้ (28มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา(อย.) เปิดคลังยาเสพติด โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมพิสูจน์ตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลาง อย่างโปร่งใส  ก่อนนำไปเผาทำลายในวันที่ 29 มิ.ย.2555 สำหรับของกลางในคลังที่คดียังไม่สิ้นสุดอีกกว่า 24 ตัน  ที่เก็บรักษาไว้ในคลังที่มีระบบป้องกันอย่างรัดกุม และรอการทำลาย

ส่วนคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน  ต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางจากคดีทั้งสิ้น 1,023 คดี คิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 2,755 กิโลกรัมซึ่งเก็บไว้อย. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

ภาพ/ธวัชชัย เข็มกำเหนิด