ศาลฎีกาตั้งองค์คณะคดีทักษิณ-กรุงไทย

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 เวลา 19:02 น.
ศาลฎีกาตั้งองค์คณะคดีทักษิณ-กรุงไทย
ศาลฎีกาประชุมใหญ่ตั้งองค์คณะ9คนพิจารณาคดีอัยการฟ้องทักษิณ-กรุงไทยปล่อยกู้นัดฟังคำสั่ง25ก.ค.นี้

ภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าว

วันนี้ (27มิ.ย.) ศาลฎีกานัดประชุมใหญ่ เพื่อลงมติเลือกองค์คณะผู้พิพากษา 9 คน เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.3/2555 ที่นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ 1 นายวิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือของ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน) กับพวกรวม 27 ราย เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ความผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ,ความผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ ความผิด พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัดพ.ศ.2535

โดยที่ประชุมใหญ่มีมติ เลือกนายมานัส เหลืองประเสริฐ รองประธานศาลฎีกา นายดิเรก อิงคนันท์ รองประธานศาลฎีกา นายวีระวัฒน์ ปวราจารย์ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา นายชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา นายมนูพงศ์ รุจิกัณหะ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา นายชินวิทย์ จินดาแต้มแก้ว ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา นายพันวะสา บัวทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา และนายวีระพลตั้งสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นองค์คณะพิจารณาคดีนี้

หลังจากนี้องค์คณะ ฯ จะประชุมภายในเพื่อลงมติเลือกผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน ขณะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาหรือไม่ในวันที่ 25 ก.ค เวลา 10.00 น.