เตือนผู้นำใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

วันที่ 23 มิ.ย. 2555 เวลา 16:17 น.
เตือนผู้นำใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
ราชบัณฑิต เตือนผู้นำประเทศ ระวัง ใช้ภาษาหยาบคายโต้ตอบกัน อาจทำให้เยาวชนเอาเป็นแบบอย่างได้

ที่หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผศ.ดร.กาญจน นาคสกุล ราชบัณฑิต  สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวที่ จ.นครราชสีมา  กล่าวถึงการตระหนักให้คนไทยรักภาษาไทยว่า ทุกคนทราบดีว่าภาษาไทยเป็นภาษาชาติที่เราใช้ในกิจการทุกอย่างในชีวิตของเรา หรือจะถือว่าเป็นตัวของเราเอง แต่ปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยสนใจภาษาไทย และมีความคิดว่าถ้าเราใช้ภาษาต่างประเทศ ใช้ภาษาอื่นได้จะเป็นความสามารถหรือเป็นคนเก่ง แต่ภาษาไทยของเราเองเป็นตัวของเราเองกลับไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้นตนคงต้องบอกว่าเราใช้ภาษาไม่ใช่เพียงแต่จะสื่อเท่านั้น แต่ภาษานั้นแสดงความคิด แสดงจิตใจ แสดงวัฒนธรรม แสดงค่านิยม ความเชื่อทุกอย่างที่เป็นชีวิตของเราได้อยู่ที่ภาษาไทย สำหรับคนไทย

ฉะนั้นเราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไปนานๆ เข้า ภาษาไทยก็จะผิดเพี้ยนไป ในที่สุดเราก็จะไม่มีความเป็นชาติที่คงอยู่ ภาษาเป็นวัฒนธรรม ถ้าเราไม่รักษาวัฒนธรรมของชาติเรา ก็จะถูกชาติอื่นกลืนไปหมด เราจะกลายเป็นคนชาติอื่น และเราจะไม่มีรากเง้า ไม่มีความเป็นตัวของเราเอง ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ความเป็นตัวของเราคือภาษา ตนอยากให้รักษาภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยเฉพาะสื่อมวลชนหรือผู้ที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำประเทศ เป็นผู้นำของสังคมถ้าหากว่าท่านมองเห็นความสำคัญของภาษาไทยและใช้ภาษไทยให้ดี ให้ถูกต้องก็จะเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างให้เยาวชนได้ใช้ตามและเขาจะเป็นผู้ที่รักษาภาษาไทยต่อไปในอนาคตด้วย โดยเฉพาะในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลายคนอาจจะพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษนั้น

ตนคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าภาษาแต่ละภาษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของตน เมื่อเราใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ให้ถูกต้อง เมื่อใช้ภาษาไทยก็ควรจะใช้ให้ถูกต้องด้วย ไม่ควรจะสับสนปนเปไทยบ้าง อังกฤษบ้าง ผลที่สุดเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่จะสื่อไปมันถูกต้องแค่ไหน เพราะบางครั้นเวลาเอาคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยเราใช้ไม่ถูกความหมาย ออกเสียงก็ผิด การใช้ไม่ถูกต้อง ผลสุดท้ายการที่เราใช้ผิดไป เพี้ยนไปมันจะฝังอยู่ในความรู้สึกในความเป็นตัวของเราเอง เราก็จะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และพอสับสนมากเข้าความคิดก็สับสน การกระทำมันก็จะสับสน ความเป็นตัวของตัวเองก็จะไม่มี ฉะนั้นอยากให้แยกให้ออกว่า เวลานี้จะใช้ภาษาอังกฤษก็ใช้ให้ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าพูดภาษอังกฤษแต่ออกเป็นสำเนียงภาษไทย และเมื่อจะใช้ภาษาไทยก็ใช้ให้ถูกต้องจะดีกว่า

ผศ.ดร.กาญจนา กล่าวว่า ต้องขอแรงสื่อมวลชนที่เวลานี้เป็นครูของคนทั้งประเทศ  ท่านทำอะไรคนก็จะทำตาม สื่อมวลชนต้องเป็นผู้นำที่ดีที่สุดของการใช้ภาษาและต้องให้ข้อคิดอยู่เสมอว่า ภาษานั้นสะท้อนความเป็นตัวของเราเอง ถ้าเราใช้ภาษาดี ภาษาที่ถูกต้อง ภาษที่นำสังคมไปในทางสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี สร้างความรัก สร้างความภูมิใจในชาติจะทำให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม แต่ถ้าหากว่าสื่อมวลชนนำภาษาที่ประหลาด ภาษาที่ไม่ถูกต้องเอามาเผยแพร่บ่อยๆ คนจะคิดว่าสิ่งที่สื่อมวลขนมาเผยแพร่นั้นถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งมันจะทำให้เป็นการทำลายภาษาของเรา โดยเฉพาะการใช้ภาษาในข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ต่างๆ ที่จริงแล้วเป็นภาษาเฉพาะของสื่อมวลชน แต่ขณะเดียวกันต้องขอร้องสื่อมวลชนทั้งหลายว่า เห็นคุณค่าของภาษาไทยและพยายามรักษาภาษาที่ถูกต้องไว้จะดีกว่าที่ทำให้ภาษามันเสียไป และเวลานี้มีคนสร้างภาษาในทางอินเตอร์เน็ทบ้าง ทางสื่อมวลชนบ้างที่มันทำให้ภาษาไทยเรากลับกลายไป เสื่อมถอยไป

ฉะนั้นเราต้องช่วยกันรณรงค์ทุกทาง รวมทั้งบรรดาครูอาจารย์โดยปกติก็พยายามให้ดีอยู่แล้ว แต่บางครั้งครูก็ต้านกระแสความนิยมของสังคมไม่ได้ ฉะนั้นต้องขอแรงทุกคนช่วยกันถ้าเห็นความสำคัญของภาษาก็อาจจะดีขึ้น อย่าคิดว่าต้องการจะเล่นสนุกอย่างเดียวหรือต้องการสร้างกระแสให้แปลกเท่านั้น แต่ต้องนึกถึงว่าผลที่เกิดกับเยาวชนเป็นสิ่งที่จะฝังเขาไปตลอดชีวิต ถ้าเราฝังสิ่งที่ดีเขาจะคิดถึงสิ่งที่ดี พูดตรง พูดถูก พูดดี คิดดี ก็จะส่งผลดีให้กับประเทศของเรา

  ผู้สื่อข่าวถามว่า บรรดานักการเมืองระดับประเทศ และนักการเมืองทุกระดับ อปท. อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้าควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างไร ผศ.ดร.กาญจนา กล่าวว่า บางครั้งเราไม่อยากไปก้าวล่วงกับท่านเหล่านี้ ซึ่งมีความรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษเหลือเกิน เราอยากจะขอร้องว่านักการเมืองก็ดี ผู้นำประเทศก็ดี ท่านที่เป็นผู้บริหารในที่ต่างๆ ก็ดี ถ้าท่านพูดชัด พูดถูกต้อง ไม่ใช้คำหยาบคาย รักษาภาษาให้ดีสักหน่อย ท่านก็จะเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะจริงๆแล้วนักการเมืองที่พูดใช้ภาษาดี แสดงความคิดเห็นที่ดีที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชน แล้วคนไหนที่ใช้ภาษาหยาบคายบ้าง ใช้ภาษาไม่ถูกต้องบ้างคนเขาก็เห็นว่า ไม่ดี ฉะนั้นคนอาจจะเฮฮาไป แต่ก็เฮฮาไป จะเรียกว่าเปลือกนอกเท่านั้น แต่ในใจเขาเองเขาก็ไม่ชื่นชม ฉะนั้นอยากจะฝากเหมือนกันว่า ถ้านักการเมืองเห็นคุณค่าของภาษา ใช้ภาษาให้ดี นอกจากเราจะเป็นที่รักใคร่ของประชาชนแล้วก็จะเป็นที่ชื่นชมของสังคมโดยส่วนรวมด้วย ส่วนความเป็นห่วงการภาษาไทยของวัยรุ่นนั้น ผศ.กาญจนาฯกล่าวว่า ห่วงภาษาในอินเตอร์เน็ทมาก เพราะมันไม่ใช่เพียงแต่การพูด การออกเสียง การที่จะเล่นสนุกกันในหมู่เท่านั้น แต่ว่ามันเป็นภาษาเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือด้วย พอตัวหนังสือเผยแพร่ออกไปจะทำให้ระบบอักขระวิธีไทยพังไปหมดเลย ผศ.ดร.กาญจนาฯกล่า