ป๋าเปรมชี้โกงเป็นโรคร้ายจี้ช่วยขจัด

วันที่ 25 พ.ค. 2555 เวลา 11:09 น.
ป๋าเปรมชี้โกงเป็นโรคร้ายจี้ช่วยขจัด
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ระบุโกงเป็นโรคร้าย ต้องช่วยกันขจัด สาปแช่งคนไม่ดีให้หมดไป

 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย" ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ พล.อ.เปรม กล่าวเปิดงานว่า วันนี้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะเสนอการทุจริตเชิงนโยบาย พูดภาษาชาวบ้านคือ"การโกง" ท่านปานเทพมาช่วยกันคิดว่าจะมีมาตราการป้องกันทุจริตออกสู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ          พล.อ.เปรม กล่าวว่า การโกงเป็นโรคร้ายแรง รักษาให้หายไปจากโลกนี้ไม่ได้ แม้ว่าสิงคโปร์จะมีการโกงน้อยที่สุดในโลก แต่ก็ยังมีการโกง องค์กรที่จัดอันดับว่าประเทศใดโกงมากหรือน้อย จัดประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 80 จาก 183 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอันดับ 10 จากประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกัน จึงไม่น่าเป็นที่พอใจของพวกเราเอง และผมมั่นใจว่า ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันสามารถจะลดอันดับที่ขึ้นป้ายให้เราได้

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ระบุ ปัญหาทุจริตเชิงนโยบายเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจ และปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายจะเกิดขึ้นหรือไม่ เกิดจากคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้กำหนดนโยบาย แต่เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีเป็นกลุ่มคนดี มีความรู้ สำนึกดี และต้องการทำงานเพื่อประเทศชาติ จึงไม่น่ามีปัญหา อีกทั้งเห็นว่า การแก้ปัญหาทุจริต หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ โดยทำให้ทุกคนตระหนักถึงผลที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมมือกันปราบปราม ต้องชักนำคนดีเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง และผลักดันคนไม่ดีให้ออกไป จะทำให้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นหมดไป ทั้งนี้ เชื่อว่าทุกคนมีเจตนาดีมุ่งหวังที่จะให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า เพราะคนทุจริตคดโกง เปรียบเสมือนคนทรยศ หักหลังประเทศชาติ ที่สำคัญยังทำให้ถูกดูหมิ่นจากนานาชาติ และไม่คบค้าสมาคมด้วย  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวอีกว่า ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเปรียบเสมือนโรคร้าย เชื่อว่าบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์ จึงขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองคนดี คนไม่โกง และขอให้สาปแช่งคนไม่ดีให้หมดไปจากสังคมไทย

"ผมขอเชิญคนดีมาพัฒนาชาติ คนไม่ดีให้ออกไปอยู่สังคมคนไม่ดี" พล.อ.เปรม กล่าว