เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเทศนานายกฯต้องอดทน-แทนคุณแผ่นดิน

วันที่ 11 พ.ค. 2555 เวลา 21:19 น.
เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเทศนานายกฯต้องอดทน-แทนคุณแผ่นดิน
"ยิ่งลักษณ์" เป็นประธานเปิดงานฉลองพุทธชยันตี  2,600 ปี ที่วัดพระสิงห์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเทศนานายกฯ ต้องอดทนฟังเสียงทางลบเที่ยงตรง แทนคุณแผ่นดิน

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประพล มิลินทจินดา รองประธานมูลนิธิและผู้จัดการมูลนิธิพระรัตนตรัย เข้าร่วมพิธี          อันดับแรกน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ชมขบวนที่เดินทางจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เข้าสู่วัดพระสิงห์ ประกอบด้วยขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระทันตธาตุ จากวัดพระเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา ที่อยู่บนคชาธาร (หลังช้าง) พรายเอกสิทธิ์ รวมถึงขบวนอัญเชิญธงพุทธยันตี 85 ชีวิต ขบวนหญิงสาวในชุดล้านนาโปรยดอกไม้ ขบวนกองล้านนา ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ เสลี่ยงอัญเชิญพระแก้วมรกตโบราณ พระพุทธชยันตีพระคันธารราฏร์ พระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคต และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร          หลังจากนั้นม.ล.ปนัดดาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระทันตธาตุขึ้นสู่วิหารหลวง ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้อัญเชิญเครื่องสักการะขึ้นบนวิหารหลวง และเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์          นายประพล กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกที่เรียกว่า พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี สำหรับเชียงใหม่จัดงานฉลองขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ที่เดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าว ได้เทศนาตอนหนึ่ง ว่า เป็นผู้นำต้องรับฟังเสียงในทางลบ ไม่ควรหวั่นไหวไขว้เขวต้องตั้งสติให้ดีให้ดีไม่เสียกำลังใจ และต้องเป็นที่พึ่งของ ประชาชน เปรียบดั่งตัวเองเป็นพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกหลานของตัวเอง เพราะประชาชนก็เปรียบเหมือนลูกหลาน ผู้นำต้องมีความอดทน มีเมตากรุณาสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และจะได้รับความเมตตากลับ อย่าไปตอบโต้เรื่องไร้สาระ ขณะเดียวกันต้องให้ข้อคิด คำแนะนำที่เที่ยงตรงเพราะคนเป็นผู้นำเมื่อพูดอะไรไปแล้วต้องถูกบันทึกเอาไว้ ผู้นำต้องสร้างความหวังให้เป็นจริงโดยใช้ความอดทน ถ้าขาดความอดทนก็จะไม่มีโอกาสสร้างความหวังให้กับใครได้เลย การที่ได้มาเป็นนายกฯเป็นนักบริหารถือว่ามีบุญที่ได้มายืนตรงนี้ ดังนั้นต้องตอบแทนบญประเทศชาติ และทำเพื่อส่วนรวม กตัญญูกตเวทีคืนกำไรให้แผ่นดิน เมื่อมายืนตรงจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่คนเห็นชัด และจะมีเสียงตำหนิได้ง่าย ทำอะไรต้องมั่นใจว่าไม่ทำผิด ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

"เราเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ นกกาต้องมาเกาะอาศัยเราจึงต้องมีเมตตา รู้จักอภัย แล้วเราจะได้รับส่ิงเหล่านั้นกลับคืน" เจ้าอาวาสวัดญาณนาวา เทศนาในตอนหนึ่ง