โพลสะท้อนคอร์รัปชั่นไทยยังรุนแรง

วันที่ 19 เม.ย. 2555 เวลา 16:29 น.
โพลสะท้อนคอร์รัปชั่นไทยยังรุนแรง
โพลคอร์รัปชั่น ชี้ การทุจริตในประเทศยังรุนแรง หลังดัชนีความเห็นต่อคอรัปชั่นมี.ค. ลดลงรอบ 4 เดือน เหตุห่วงรัฐเมินเฉยปราบทุจริต

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,200 ราย เกี่ยวกับทัศนะของประชาชนต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่าดัชนีความคิดเห็นต่อปัญหาคอร์รัปชั่นไทยประจำเดือนมี.ค. 2555 อยู่ที่ 66.1 ลดลงจากเดือนก.พ. อยู่ที่ 68.2 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2554 เช่นเดียวกับดัชนีความคิดเห็นต่อปัญหาคอร์รัปชั่นในอนาคตอยู่ที่ 88 ลดลงจาก 89.5 ทำให้สถานการณ์การคอร์รัปชั่นในประเทศยังอยู่ระดับรุนแรงมาก สาเหตุเพราะคนส่วนใหญ่เห็นว่าในสังคมมีปัญหาการคอรัปชั่นมากขึ้น และเกรงว่าปัญหาคอร์รัปชั่นจะไม่ได้รับการแก้ไข 

พร้อมกันนี้ กลุ่มตัวอย่าง 38.6% ระบุว่ารัฐบาลมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยมาก อีก 27.9 % ระบุว่าไม่มีความจริงใจเลย และ 25.5 % มีความจริงใจปานกลาง และส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้หรือไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 64.4% เห็นว่าถ้าไม่แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยใน 1 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้น

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวว่า ขณะนี้ ภาคีฯกำลังติดตามโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมซึ่งมีการใช้งบกลาง 1.2 แสนล้านบาทอยู่ เพราะจากการที่เรียกร้องให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณต่อสาธารณะช่วงที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด เบื้องต้นแม้จะมีเว็บไซต์ออกประกาศ แต่เป็นข้อมูลภายในที่ต้องมีการใส่รหัสผ่าน ซึ่งภาครัฐจะต้องแสดงความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงจังมากกว่านี้ ขณะเดียวกันกำหนดให้วันที่ 6 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของคุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย