สธ.พบคนไทยเสี่ยงเบาหวานขึ้นตาพุ่ง

วันที่ 19 เม.ย. 2555 เวลา 13:39 น.
สธ.พบผู้ป่วยเบาหวานเจอโรคแทรกเพิ่มมากกว่า2แสนรายเสี่ยงตาบอดกว่า6หมื่นรายเปิดคลีนิกในรพ.เร่งรักษานายแพทย์โสภณ  เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิดเผยว่า ผลการตรวจคัดกรองทั่วประเทศปีที่ผ่านมา พบประชาชนป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ โดยไม่รู้ตัวมาก่อน 1 ล้าน 2 แสนกว่าราย ในจำนวนนี้ พบว่า มีโรคแทรกซ้อนด้วยจำนวน 222,185 ราย  โดยเป็นโรคแทรกซ้อนทางตามากที่สุด ที่ชาวบ้านเรียกว่าเบาหวานขึ้นตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นรวมจำนวน  62,123 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้ป่วย"กล่าวได้ว่าในผู้ป่วยโรคเบาหวานทุก 5 คน จะพบมีปัญหาการมองเห็นได้ 1 คน โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยงตาบอดสูงกว่าคนปกติทั่วไปถึง25 เท่าตัว หากไม่มีระบบการดูแลป้องกันโรคแทรกซ้อนทางสายตาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ในแต่ละจังหวัด และจะทำให้คนไทยมีปัญหาตาบอดมากขึ้น และจะเป็นภาระแก่ครอบครัวและประเทศในระยะยาว"นายแพทย์ โสภณ กล่าวสำหรับการควบคุมแก้ไขปัญหาโรคแทรกซ้อนทางสายตา ในปีนี้กระทรวงได้จัดระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เริ่มตั้งแต่โครงการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยรายใหม่ ในประชาชนอายุ 15ปีขึ้นไปทั่วประเทศที่มีประมาณ 54 ล้านคนทุกพื้นที่  เพื่อดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จัดคลินิกให้บริการตรวจรักษา และติดตามผลในโรงพยาบาลทุกระดับจำนวนกว่า 10,000แห่งทั่วประเทศ มั่นใจว่าจะลดปัญหาตาบอดจากเบาหวานขึ้นตาได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50.