ประชาชนทยอยถวายดอกไม้จันทน์

  • วันที่ 09 เม.ย. 2555 เวลา 14:57 น.

ประชาชนทยอยถวายดอกไม้จันทน์

ประชาชนจำนวนมาก เริ่มทยอยไปถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้

ที่บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง 3 ซุ้ม ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ภายหลังจากฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเริ่มซาลง ประชาชนจำนวนมากเริ่มทยอยไปถวายดอกไม้จันทน์

โดยนายพนม กล่ำฮุ้ย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า เปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง 3 ซุ้ม ตั้งแต่เวลา 12.30 น.  โดยมีลูกเสือจากโรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จำนวน 154 คน คอยอำนวยความสะดวก พร้อมมอบหนังสือวชิราวุธานุสรณ์สารให้กับผู้ที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ โดยจะเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงแรกไปจนถึงเวลา 16.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 18.00 -21.00 น.

บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขต มีประชาชนทยอยเดินทางไปสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตั้งแต่ช่วงเช้าและเตรียมร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงเย็น พร้อมกับพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวง ซึ่งทางเขตบางเขนได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้ 15,000 ดอกสำหรับให้ประชาชนร่วมถวายอาลัย

 

ข่าวอื่นๆ